Ochrana osobních údajů

Zabezpečení a ochrana osobních údajů:

Za účelem vyřízení objednávky si prodávající - Emizo s.r.o. (kontaktní údaje) musí uložit osobní údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa, tel. číslo, emailová adresa, kód tovaru) za účelem plnění smlouvy . Správcem těchto osobních údajů je prodávající. V případě neposkytnutí těchto údajů, prodávající uzavřít smlouvu nemůže. Poskytnutí údajů je ze strany kupujícího dobrovolné. Vyplněním objednávkového formuláře dává kupující souhlas s použitím, zpracováním a uložením osobních údajů kupujícího do databáze společnosti Emizo s.r.o. za účelem plnění smlouvy.

Kupující má právo kdykoliv písemně tento souhlas odvolat (emailem na info@colorika.cz anebo písemně na adresu prodávajícího) . Prodejce prohlašuje, že tyto údaje považuje za důvěrné, nikdy je neposkytne třetím osobám (s výjimkou informací zásilkové službě nezbytně nutných s doručením objednávky, externího poskytovatele účetních služeb a správce stránky ) ani do třetích krajin. Anonymizované údaje o kupujícím (data nespojitelná s konkrétním uživatelem) mohou být spracovávána třetími stranami (napr. Google, Favi, Seznam…). Všechny data s osobními údaji kupujícího jsou uložena zašifrována u prodávajícího. Bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uložené osobní údaje nepoužíváme na jiné účely než plnění smlouvy. Nepoužíváme emailové newslettery.

Údaje budou uložené po dobu záruční lhůty, učetní doklady (faktury) jsou uchováváni po dobu 10 let dle zákona o učetnictví. Kupující má právo vědet, které osobní údaje prodávající o něm uchovává, právo je změnit, přenést nebo vymazat, anebo podat stížnost na spracovávaní svých osobních údajů. A to podáním žádosti na emailovou adresu prodávajícího nebo písemnou žádostí na adresu prodávajícího.

Kupující v případě potřeby mohou podat stížnost k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pravidla používaní cookies:

Stránka colorika.cz používá pro svoje fungování tzv. Cookies. Jsou to krátke správy, které se ukladají ve Vašem počitači a slouží k zjednodušení prohlížení stránek (nastavení, zobrazení navštívených obrazů, nastavěni zobrazení a pod). Něktoré cookies jsou používané třetími stranami (Google, Favi...) , tyto jsou však plně anonymizované a nespojitelné s konkrétním uživatelem .  Cookies můžete kdykoliv ve svém prohlížeči smazat, nebo zakázat (zákazem ale můžete některé funkce stránky omezit). 

Více informací o fungování a nastavení cookies souborů si můžete pročíst na stránkách: www.aboutcookies.org

Nastavení Cookies